r734 - trunk/WindowMaker

jim at linuxfromscratch.org jim at linuxfromscratch.org
Fri Dec 31 00:25:11 PST 2004


Author: jim
Date: 2004-12-31 01:25:09 -0700 (Fri, 31 Dec 2004)
New Revision: 734

Modified:
  trunk/WindowMaker/WindowMaker-0.91.0-preference_directory-1.patch
Log:
Author Correction

Modified: trunk/WindowMaker/WindowMaker-0.91.0-preference_directory-1.patch
===================================================================
--- trunk/WindowMaker/WindowMaker-0.91.0-preference_directory-1.patch	2004-12-31 06:21:39 UTC (rev 733)
+++ trunk/WindowMaker/WindowMaker-0.91.0-preference_directory-1.patch	2004-12-31 08:25:09 UTC (rev 734)
@@ -1,7 +1,7 @@
 Submitted By: Oliver Brakmann <obrakmann AT gmx DOT net>
 Date: 2004-10-27
-Initial Package Version: 0.91.0
-Origin: http://www.windowmaker.org/
+Initial Package Version: 0.80.2
+Origin: http://www.daniel-baumann.ch/
 Description: Changes the preference directory from ~/GNUstep to ~/.GNUstep
 
 diff -Naur WindowMaker-0.91.0-orig/ChangeLog WindowMaker-0.91.0/ChangeLog
@@ -841,44 +841,44 @@
 --- WindowMaker-0.91.0-orig/WPrefs.app/po/bg.po	2004-10-26 22:11:40.000000000 +0200
 +++ WindowMaker-0.91.0/WPrefs.app/po/bg.po	2004-10-26 22:19:09.000000000 +0200
 @@ -1303,14 +1303,14 @@
- "Enter the path for a file containing a menu\n"
- "or a list of directories with the programs you\n"
- "want to have listed in the menu. Ex:\n"
--"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
-+"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
- "or\n"
- "/usr/X11R6/bin ~/xbin"
- msgstr ""
- "Въведете пътя на файл, съдържащ меню или\n"
- "списък от директории с програмите, които\n"
- "желаете да бъдат включени в менюто. Напр.:\n"
--"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
-+"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
- "или /usr/X11R6/bin ~/xbin"
- 
- # ../../WPrefs.app/Menu.c:1186
+ "Enter the path for a file containing a menu\n"
+ "or a list of directories with the programs you\n"
+ "want to have listed in the menu. Ex:\n"
+-"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
++"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
+ "or\n"
+ "/usr/X11R6/bin ~/xbin"
+ msgstr ""
+ "Въведете пътя на файл, съдържащ меню или\n"
+ "списък от директории с програмите, които\n"
+ "желаете да бъдат включени в менюто. Напр.:\n"
+-"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
++"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
+ "или /usr/X11R6/bin ~/xbin"
+ 
+ # ../../WPrefs.app/Menu.c:1186
 @@ -2796,10 +2796,10 @@
- #~ msgid ""
- #~ "The menu file must contain a menu in the plain text menu file format. "
- #~ "This format is described in the menu files included with WindowMaker, "
--#~ "probably at ~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
-+#~ "probably at ~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
- #~ msgstr ""
- #~ "Файлът с меню трябва да бъде в прост текстов формат. Този формат е описан "
--#~ "във файловете менюта, съпровождащи Уиндоу Мейкър, вероятно в ~/GNUstep/"
-+#~ "във файловете менюта, съпровождащи Уиндоу Мейкър, вероятно в ~/.GNUstep/"
- #~ "Library/WindowMaker/menu"
- 
- # ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:328
+ #~ msgid ""
+ #~ "The menu file must contain a menu in the plain text menu file format. "
+ #~ "This format is described in the menu files included with WindowMaker, "
+-#~ "probably at ~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
++#~ "probably at ~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
+ #~ msgstr ""
+ #~ "Файлът с меню трябва да бъде в прост текстов формат. Този формат е описан "
+-#~ "във файловете менюта, съпровождащи Уиндоу Мейкър, вероятно в ~/GNUstep/"
++#~ "във файловете менюта, съпровождащи Уиндоу Мейкър, вероятно в ~/.GNUstep/"
+ #~ "Library/WindowMaker/menu"
+ 
+ # ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:328
 @@ -2816,7 +2816,7 @@
- #~ "Зададената команда трябва да генерира и изведе валидна дефиниция на меню "
- #~ "на стандартния си изход. Тази дефиниция трябва да бъде в простия текстов "
- #~ "формат, описан във файловете менюта, съпровождащи Уиндоу Мейкър, "
--#~ "обикновено в ~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
-+#~ "обикновено в ~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
- 
- # ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:350 ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:372
- # ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:394
+ #~ "Зададената команда трябва да генерира и изведе валидна дефиниция на меню "
+ #~ "на стандартния си изход. Тази дефиниция трябва да бъде в простия текстов "
+ #~ "формат, описан във файловете менюта, съпровождащи Уиндоу Мейкър, "
+-#~ "обикновено в ~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
++#~ "обикновено в ~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu"
+ 
+ # ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:350 ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:372
+ # ../../WPrefs.app/MenuGuru.c:394
 diff -Naur WindowMaker-0.91.0-orig/WPrefs.app/po/ca.po WindowMaker-0.91.0/WPrefs.app/po/ca.po
 --- WindowMaker-0.91.0-orig/WPrefs.app/po/ca.po	2004-10-26 22:11:40.000000000 +0200
 +++ WindowMaker-0.91.0/WPrefs.app/po/ca.po	2004-10-26 22:19:09.000000000 +0200
@@ -1120,22 +1120,22 @@
 --- WindowMaker-0.91.0-orig/WPrefs.app/po/it.po	2004-10-26 22:11:40.000000000 +0200
 +++ WindowMaker-0.91.0/WPrefs.app/po/it.po	2004-10-26 22:19:09.000000000 +0200
 @@ -1258,14 +1258,14 @@
- "Enter the path for a file containing a menu\n"
- "or a list of directories with the programs you\n"
- "want to have listed in the menu. Ex:\n"
--"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
-+"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
- "or\n"
- "/usr/X11R6/bin ~/xbin"
- msgstr ""
- "Scrivere il percorso di un file contenente un\n"
- "menù o una lista di directory con i programmi\n"
- "che si vogliono nel menù. Ad esempio:\n"
--"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu.it\n"
-+"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu.it\n"
- "oppure\n"
- "/usr/X11R6/bin ~/xbin"
- 
+ "Enter the path for a file containing a menu\n"
+ "or a list of directories with the programs you\n"
+ "want to have listed in the menu. Ex:\n"
+-"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
++"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu\n"
+ "or\n"
+ "/usr/X11R6/bin ~/xbin"
+ msgstr ""
+ "Scrivere il percorso di un file contenente un\n"
+ "menù o una lista di directory con i programmi\n"
+ "che si vogliono nel menù. Ad esempio:\n"
+-"~/GNUstep/Library/WindowMaker/menu.it\n"
++"~/.GNUstep/Library/WindowMaker/menu.it\n"
+ "oppure\n"
+ "/usr/X11R6/bin ~/xbin"
+ 
 diff -Naur WindowMaker-0.91.0-orig/WPrefs.app/po/ja.po WindowMaker-0.91.0/WPrefs.app/po/ja.po
 --- WindowMaker-0.91.0-orig/WPrefs.app/po/ja.po	2004-10-26 22:11:40.000000000 +0200
 +++ WindowMaker-0.91.0/WPrefs.app/po/ja.po	2004-10-26 22:19:09.000000000 +0200
@@ -1465,45 +1465,45 @@
 --- WindowMaker-0.91.0-orig/WindowMaker/menu.bg	2004-10-26 22:11:40.000000000 +0200
 +++ WindowMaker-0.91.0/WindowMaker/menu.bg	2004-10-26 22:31:19.000000000 +0200
 @@ -11,7 +11,7 @@
- * 
- * SHORTCUT определя клавишна комбинация ("бърз клавиш") за този
- * елемент на менюто. <комбинация> има същия синтаксис, както клавишните
-- * комбинации във файла $HOME/GNUstep/Defaults/WindowMaker,
-+ * комбинации във файла $HOME/.GNUstep/Defaults/WindowMaker,
- * напр. RootMenuKey или MiniaturizeKey.
- *
- * Не може да се посочва клавишна комбинация за MENU и OPEN_MENU.
+ * 
+ * SHORTCUT определя клавишна комбинация ("бърз клавиш") за този
+ * елемент на менюто. <комбинация> има същия синтаксис, както клавишните
+- * комбинации във файла $HOME/GNUstep/Defaults/WindowMaker,
++ * комбинации във файла $HOME/.GNUstep/Defaults/WindowMaker,
+ * напр. RootMenuKey или MiniaturizeKey.
+ *
+ * Не може да се посочва клавишна комбинация за MENU и OPEN_MENU.
 @@ -181,9 +181,9 @@
- 	"Работни места" END
- 
- 	"Изглед" MENU
--		"Теми" OPEN_MENU -noext THEMES_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle
--		"Стилове" OPEN_MENU -noext STYLES_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle
--		"Колекции иконки" OPEN_MENU -noext ICON_SETS_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons
-+		"Теми" OPEN_MENU -noext THEMES_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle
-+		"Стилове" OPEN_MENU -noext STYLES_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle
-+		"Колекции иконки" OPEN_MENU -noext ICON_SETS_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons
- 		"Фон" MENU
- 			"Плътен" MENU
-             	"Черен" WS_BACK '(solid, black)'
+ 	"Работни места" END
+ 
+ 	"Изглед" MENU
+-		"Теми" OPEN_MENU -noext THEMES_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle
+-		"Стилове" OPEN_MENU -noext STYLES_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle
+-		"Колекции иконки" OPEN_MENU -noext ICON_SETS_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons
++		"Теми" OPEN_MENU -noext THEMES_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle
++		"Стилове" OPEN_MENU -noext STYLES_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle
++		"Колекции иконки" OPEN_MENU -noext ICON_SETS_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons
+ 		"Фон" MENU
+ 			"Плътен" MENU
+             	"Черен" WS_BACK '(solid, black)'
 @@ -205,10 +205,10 @@
-   				"Сиви сенки" WS_BACK '(vgradient, "#636380", "#131318")'
-   				"Винени сенки" WS_BACK '(vgradient, "#600040", "#180010")'
- 			"Градиент" END
--			"Images" OPEN_MENU -noext BACKGROUNDS_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t
-+			"Images" OPEN_MENU -noext BACKGROUNDS_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t
- 		"Фон" END
--		"Запази темата" SHEXEC getstyle -t $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/"%a(Theme name,Enter file name:)"
--		"Запази колекцията иконки" SHEXEC geticonset $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/"%a(IconSet name,Enter file name:)"
-+		"Запази темата" SHEXEC getstyle -t $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/"%a(Theme name,Enter file name:)"
-+		"Запази колекцията иконки" SHEXEC geticonset $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/"%a(IconSet name,Enter file name:)"
- 		"Пособие за настройки" EXEC /usr/local/GNUstep/Applications/WPrefs.app/WPrefs
- 	"Изглед" END
- 
+   				"Сиви сенки" WS_BACK '(vgradient, "#636380", "#131318")'
+   				"Винени сенки" WS_BACK '(vgradient, "#600040", "#180010")'
+ 			"Градиент" END
+-			"Images" OPEN_MENU -noext BACKGROUNDS_DIR $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t
++			"Images" OPEN_MENU -noext BACKGROUNDS_DIR $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t
+ 		"Фон" END
+-		"Запази темата" SHEXEC getstyle -t $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/"%a(Theme name,Enter file name:)"
+-		"Запази колекцията иконки" SHEXEC geticonset $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/"%a(IconSet name,Enter file name:)"
++		"Запази темата" SHEXEC getstyle -t $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/"%a(Theme name,Enter file name:)"
++		"Запази колекцията иконки" SHEXEC geticonset $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/"%a(IconSet name,Enter file name:)"
+ 		"Пособие за настройки" EXEC /usr/local/GNUstep/Applications/WPrefs.app/WPrefs
+ 	"Изглед" END
+ 
 @@ -219,4 +219,4 @@
- 		"Стартирай IceWM" RESTART icewm
- 		"Изход..." EXIT
- 	"Изход" END
+ 		"Стартирай IceWM" RESTART icewm
+ 		"Изход..." EXIT
+ 	"Изход" END
 -"Приложения" END
 \ No newline at end of file
 +"Приложения" END
@@ -2314,66 +2314,66 @@
 --- WindowMaker-0.91.0-orig/WindowMaker/plmenu	2004-10-26 22:11:40.000000000 +0200
 +++ WindowMaker-0.91.0/WindowMaker/plmenu	2004-10-26 22:31:19.000000000 +0200
 @@ -65,9 +65,9 @@
-  ("Lock", EXEC, "xlock -allowroot -usefirst")
- ),
- ("Appearance",
-- ("Themes", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
-- ("Styles", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
-- ("Icon Sets", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
-+ ("Themes", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
-+ ("Styles", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
-+ ("Icon Sets", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
-  ("Background",
-  ("Solid",
- 	("Black", EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(solid, black)'"),
+  ("Lock", EXEC, "xlock -allowroot -usefirst")
+ ),
+ ("Appearance",
+- ("Themes", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
+- ("Styles", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
+- ("Icon Sets", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
++ ("Themes", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
++ ("Styles", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
++ ("Icon Sets", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
+  ("Background",
+  ("Solid",
+ 	("Black", EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(solid, black)'"),
 @@ -89,10 +89,10 @@
- 	("Grey Shades",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#636380\", \"#131318\")'"),
- 	("Wine Shades",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#600040\", \"#180010\")'")
-  ),
--  ("Images", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
-+  ("Images", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
-  ),  
--  ("Save Theme", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
--  ("Save IconSet", SHEXEC, "geticonset $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
-+  ("Save Theme", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
-+  ("Save IconSet", SHEXEC, "geticonset $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
-  ("Preferences Utility", EXEC, "/usr/local/GNUstep/Applications/WPrefs.app/WPrefs")
-  ), 
-  ("Session",
+ 	("Grey Shades",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#636380\", \"#131318\")'"),
+ 	("Wine Shades",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#600040\", \"#180010\")'")
+  ),
+-  ("Images", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
++  ("Images", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
+  ),  
+-  ("Save Theme", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
+-  ("Save IconSet", SHEXEC, "geticonset $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
++  ("Save Theme", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
++  ("Save IconSet", SHEXEC, "geticonset $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
+  ("Preferences Utility", EXEC, "/usr/local/GNUstep/Applications/WPrefs.app/WPrefs")
+  ), 
+  ("Session",
 diff -Naur WindowMaker-0.91.0-orig/WindowMaker/plmenu.bg WindowMaker-0.91.0/WindowMaker/plmenu.bg
 --- WindowMaker-0.91.0-orig/WindowMaker/plmenu.bg	2004-10-26 22:11:40.000000000 +0200
 +++ WindowMaker-0.91.0/WindowMaker/plmenu.bg	2004-10-26 22:31:19.000000000 +0200
 @@ -66,9 +66,9 @@
-  ("Изчисти запазената сесия", CLEAR_SESSION)
-  ),
- ("Изглед",
-- ("Теми", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
-- ("Стилове", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
-- ("Колекции иконки", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
-+ ("Теми", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
-+ ("Стилове", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
-+ ("Колекции иконки", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
-  ("Фон",
-  ("Плътен",
-   ("Черен", EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(solid, black)'"),
+  ("Изчисти запазената сесия", CLEAR_SESSION)
+  ),
+ ("Изглед",
+- ("Теми", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
+- ("Стилове", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
+- ("Колекции иконки", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
++ ("Теми", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Themes $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes WITH setstyle"),
++ ("Стилове", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Styles $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Styles WITH setstyle"),
++ ("Колекции иконки", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/IconSets $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets WITH seticons"),
+  ("Фон",
+  ("Плътен",
+   ("Черен", EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(solid, black)'"),
 @@ -90,10 +90,10 @@
-   ("Сиви сенки",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#636380\", \"#131318\")'"),
-   ("Винени сенки",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#600040\", \"#180010\")'")
-   ),
--  ("Изображения", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
-+  ("Изображения", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
-  ),  
-- ("Запази темата", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
-- ("Запази колекцията иконки", SHEXEC, "geticonset $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
-+ ("Запази темата", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
-+ ("Запази колекцията иконки", SHEXEC, "geticonset $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
-  ("Пособие за настройки", EXEC, "/usr/local/GNUstep/Applications/WPrefs.app/WPrefs")
-  ), 
- ("Изход",
+   ("Сиви сенки",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#636380\", \"#131318\")'"),
+   ("Винени сенки",  EXEC, "wdwrite WindowMaker WorkspaceBack '(vgradient, \"#600040\", \"#180010\")'")
+   ),
+-  ("Изображения", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
++  ("Изображения", OPEN_MENU, "-noext #wmdatadir#/Backgrounds $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds WITH wmsetbg -u -t")
+  ),  
+- ("Запази темата", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
+- ("Запази колекцията иконки", SHEXEC, "geticonset $HOME/GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
++ ("Запази темата", SHEXEC, "getstyle -t $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/\"%a(Theme name)\""),
++ ("Запази колекцията иконки", SHEXEC, "geticonset $HOME/.GNUstep/Library/WindowMaker/IconSets/\"%a(IconSet name)\""),
+  ("Пособие за настройки", EXEC, "/usr/local/GNUstep/Applications/WPrefs.app/WPrefs")
+  ), 
+ ("Изход",
 @@ -103,4 +103,4 @@
-  ("Стартирай IceWM", RESTART, icewm),
-  ("Изход...", EXIT)
- )
+  ("Стартирай IceWM", RESTART, icewm),
+  ("Изход...", EXIT)
+ )
 -)
 \ No newline at end of file
 +)
More information about the patches mailing list